Vikingetiden

 

 

 

Om vikingetiden i Klevgardene vet vi svært lite. Grenda var ganske sikkert bebodd siden de eldste gardsnavnene Steker (litt usikkert) og Setr stammer fra merovingertiden (570 – 800 e.Kr.). Det kombinerte klimaet (innlands- og kystklima) ga sikkerhet for gode avlinger og dermed grunnlag for livsopphold.

Grenda hadde nok ikke den strukturen den har i dag men kanskje større enheter med langt flere mennesker for hver enhet. Oddmunn Farbregd operer med to enheter i yngre jernalder men det kunne like gjerne ha vært fire enheter. Enstavede naturnavn menes å være de eldste men siden Kletthammer er et naturnavn er det sannsynlig at dette er like gammelt som Liabø som også består av to stavelser.

 

(Siden er under utvikling.)

 

 

Historie   

 

 

Forhistorisk tid

 

Vikingetid

 

Middelalder

 

Nyere tid

 

Sagn

 

Kulturhistorie

Klevgardene sett fra Håggåberget (Foto: Harald Sæther)

 Klevgardene