Sagn

 

 

Sagnet om landeveisrøveren Ståle.

   Ståle var en fryktelig illgjerningsmann som holdt til ved Hohamrene i Gråura på slutten av 1600 – begynnelsen av 1700 tallet (Tidsfastsettelsen er gjort i forhold til mannen som klarte å overmanne skoggangsmannen; Stor- Freik eller Sterke Fredrik som var født i 1650 og døde i 1734). Sagnet sier at Ståle levde av å rane og drepe reisende etter gammelveien. Overfor bygdefolket øverst i Sunndalen hadde han truet med at han var trollkyndig, befolkningen turde derfor ikke annet enn å la ham holde på med sitt uten innblanding. Mennesker han drepte skar han hjertet ut av, tørket det og tredde det på et belte han hadde rundt livet. Selv trodde han, i likhet med bygdefolket at når han hadde tolv hjerter i beltet ville han bli usårbar. Dette gjorde selvsagt innbyggerne enda mer bekymret og da han som ellevte offer hadde tatt livet av en 12 år gammel jente, ble det for mye for dem. Med sitt rykte hadde han fritt leide på gårdene både i Klevgardene lengst vest i Oppdal og øverst i Sunndalen. Han tok derfor ofte inn der og tvang til seg mat og hvile.

   En dag han hadde tatt inn på gården Vollan mellom Gjøra og Gråura, sendte husfruen bud til Gjøra om at han var kommet og at han kom til å bli en stund, da han skulle ha middag og hvile. Stor- Fredrik fra Musgjerd, som hadde ventet på denne anledningen red da, sammen med menn som var utpekt til å være arrestfølge, til Vollan. Der kom de uforvarende på skoggangsmannen. Stor- Fredrik listet seg inn på røveren som lå på langbordet og hvilte og fikk overmannet ham slik at mennene kunne uskadeliggjøre ham. Han ble deretter ført til doms, derfra til retterstedet og avrettet. Som den trollmannen han mente å være, sverget han at hvis han klarte å se seg tilbake en eneste gang på veien til tingstedet eller retterstedet, skulle det bli sju svartår i Sunndalen. Siden mennene trodde at han virkelig var trollmann, passet de vel på at han ikke greide å snu seg.

   Sagnet sier også at han hadde samlet seg store verdier som han hadde røvet fra de veifarende og gjemt skatten under en berghammer. Denne hadde dessverre rast ut og begravet skatten slik at den ikke ble funnet. Videre fortelles det at skatten skal bli funnet av to tvillingjenter som er født og oppvokst i Klevgardene.

 

(Siden er under utvikling.)

 

 

Historie   

 

 

Forhistorisk tid

 

Vikingetid

 

Middelalder

 

Nyere tid

 

Sagn

 

Kulturhistorie

Klevgardene sett fra Håggåberget (Foto: Harald Sæther)

 Klevgardene