Velkommen

 

 

 

Dette er ikke en offisiell webside for Klevgardene men utarbeidet i sin helhet av Harald Sæther som også eier webdomenet.

Innspill og bidrag mottas mer enn gjerne, alle som har noe å tilføre og som passer inn i konseptet vil bli brukt enten som de er skrevet eller i bearbeidet form. Bilder er også kjærkomne all den tid de er nøytrale og kan være av interesse for eventuelle lesere som besøker websiden. Websiden justeres jevnlig, bearbeides og tilføres nytt stoff så langt jeg har tilgang til det.

 

Innspill kan sendes til:

 

 

 

 

 

 

Forside

 

Kontakt

 

 

 

Klevgardene sett fra Håggåberget (Foto: Harald Sæther)

 Klevgardene