Kløvstien

Tilbake til Natur

Bildet er tatt der Kløvstien forlater gammelveien ca 100 m øst for endepunktet i Rv70     Foto: Harald Sæther

 Ferdselsåren ender i Rv70 ca 10 m rett nedenfor de fire furuene      Foto: Harald Sæther