Klevgardene Skole

 

 

 

 

     

 

Klevgardene skole sett fra vest (Foto: Harald Sæther)

Skolens inngangsparti (Foto: Harald Sæther)

 

Klevgardene skole ligger tett inn til RV70 (524 moh) ca 100 m vest for toppen av Gråura (veiens høyeste punkt i området). Skolebygningen ble reist på dugnad av kretsens innbyggere i 1903. Dugnaden omfattet både materialene som ble skåret av tømmer fra skogen til den enkelte gard, arbeidet med å reise bygningen og tomten som ble gitt gratis av Steker som eide grunnen. Skolen ble lagt ned i 1954 og skolebarna har siden den gang vært kjørt, først til Nerhoel skole som ligger 1,5 km øst for Lønset, så til Lønset barneskole i Lønset sentrum. Skolen var såkalt samla skole - alle elevene i samme klasserom - og hadde skoleåret 1953/54 12 elever fordelt på 5 klassetrinn: 2. klasse - 4; 3. klasse - 3; 4. klasse - 3; 5. klasse - 1; 6. klassse - 1. Slipergrenda, øst for Klevgardene hørte også til skolekretsen. Denne grenda omfattet i 1954 fem gårdsbruk; to Øvre Sliper gårder, to Sliper gårder og Sliperkalvhagen. Avstanden fra Liabøslettet til skolebygningen er 3,9 km, fra Sliper til skolen: 1,8 km. Tilsammen hadde kretsen 55 innbyggere herav 20 i Slipergrenda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfunn

 

 

Jakt og fiske

 

Friluftsliv

 

Klevgardene Skole

 

Gardsbruk

Klevgardene sett fra Håggåberget (Foto: Harald Sæther)

 Klevgardene