(

 

 

 

Jakt og fiske

 

 

Klevgardene med tilgrensende fjellområder kan by på gode muligheter for jakt og fiske. Vilt som kan jaktes er - storvilt: hjort og rådyr - småvilt: hare, rype, orrfugl og storfugl (tiur og røy). I Driva finnes laks, stedegen ørret og sjøørret, i fjellvatnene er fjellørret det dominerende fiskeslaget. Terrenget under skoggrensa i Klevgardene er privateid, over tregrensa er området privat almenning eid av de som sogner til området.

 

Storviltjakt

Lønset er eget driftsplanområde. De privateide arealene i Klevgardene består av tre jaktvald: "Liabø", "Sæter/Nyhus/Kletthammer/Imang" og Steker som er en del av "Slipervaldet". Hjortejakt tildeles vald som består av en eller flere eiendommer. Grunneierne står selv for jakten eller valdet leies ut. Rådyr tildeles de enkelte eiendommene og jaktes av hver enkelt grunneier.

 

Småviltjakt

Området er en del av sone 6. Terrenget ligger mellom 800 moh og 1700 moh. Det er bra bestand av rype og hare, orrfigl og storfugl er midlertidig fredet.  Lønset grunneierlag disponerer området og selger jaktkort for småviltjakt i Klevgardene.

 

 

Fiske

Driva var en av landets beste lakseelver før lakseparasitten gyrodaktylos salaris infiserte elva.

Vassdraget er i dag kjent som den beste sjø-ørretelva i landet, og det tas fremdeles en del laks her. Siden Driva i dette området ikke er med i grunneielagets fiskekortsalg, må den enkelte grunneier kontaktes for eventuelt fiske.

 

I Kråkvatnet og Svorundtjernet finnes det ørret opp til 1 – 1,5 kilos størrelse. Fisket kan være godt, men som i de fleste fjellvatn kan det være perioder der det er svært vanskelig å ta fisk.

Fiskekort i alle områdets innsjøer selges av Lønset grunneierlag hos Joker Lønset, telefon 72 42 43 29 eller 905 64 387 og elektronisk gjennom smaviltjakt@lonset.no.

(For større foto: Klikk på bildet.)

Kråkvatnet.                            Foto: Synne Wathne Sæther

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfunn

 

 

Jakt og fiske

 

Friluftsliv

 

Klevgardene skole

 

Gardsbruk

 

 

 

Klevgardene sett fra Håggåberget (Foto: Harald Sæther)

 Klevgardene

 
z