Nedre Kletthammer 2011

Tilbake til friluftsliv

Stuebygningen på Nedre Kletthammer etter delvis restaurering på 1990 tallet.     Foto: Harald Sæther