Kråkvatnet

 

Tilbake til Jakt og fiske 

  

Kråkvatnet fra nord-nordvest. Den svarte firkanten litt til venstre for midten i bildet, hytta til Trygve og Marie Kalvik. I sør, lengst borte: Parti fra Dovrefjell.     (Foto: Synne Wathne Sæther)