Kart over Klevgardene

 

Tilbake til Geografi     

Rød og svartprikket linje: Fylkesgrensen mot Møre og Romsdal.     Rød prikket linje: Skille mot nabogrender.     Grønn linje: Vannskillet mot Storlidalen.