Klevgardene sett fra Håggåberget

Tilbake til Forsiden

Bildet er tatt fra øst. Høyre dalside nærmest i bildet er Klevgardene. Nærmeste synlige gårdsbruk er Nedre Kletthammer (527 moh), videre i rekkefølge, Kletthammer (553 moh), bygningene kan såvidt skimtes, Sæter (615 moh) og Liabø (620 moh). De to gårdene lengst mot øst; Imang (407 moh) på nedsiden av Rv70 og Steker (491 moh) på oversiden tett inntil riksveien, synes ikke på bildet. Det samme gjelder Nyhus (575 moh) som ligger mellom Kletthammer og Sæter samt Liabøslettet (582 moh) vest for Liabø. Bortenfor gårdene: parti av Trollheimen med, fra venstre Ekkertinden (1189 moh) og Graslihøa (1290 moh). Lengst borte: Sunndalsfjellene, en del av Dovremassivet med, fra venstre - Kvannfjellet (1404 moh), Mardølhøa (1440 moh) og Litlhøa (1443 moh).                 Foto: Harald Sæther