1964-telling for 1634 Oppdal

Tilbake til Nyere tid

  Klevgardene, tellingskrets nr. 16        
             
  Alder i fylte Śr    

Kvinner

Menn

Antall beboere

     0 - 6    

4

8

12

    7 - 14    

5

3

8

   15 - 19    

3

4

7

   20 - 29    

2

3

5

   30 - 49    

12

8

20

   50 - 69    

8

9

17

  Over 69    

4

2

6

    I alt    

38

37

75

             
             
  Denne oversikten viser bare fordelingen innen aldersgrupper og kvinner / menn