1910-telling for Klevgardene i 1634 Oppdal

Tilbake til Nyere tid

 

   Brukets namn  

G.nr.

B.nr.

 Antall beboere

 
1  Liabøen (gaard) Gaard

140, 141

1, 1

6

 

2  Yttre-Liabøen (plads) Husmandsplads

140

1

3

 
3  Sletta (plads) Husmandsplads

under 141

1

7

 
4  Sæteren (gaard) Gaard

142

1

10

 
5  Nyhus (gaard) Gaard

143

1

7

 
6  Klethammer (gaard) Gaard

144

1

7

 
7  Klethammer (gaard) Gaard

144

2

5

 
8  Emang (gaard) Gaard

145

1, 2

5

 
9  Stekren (gaard) Gaard

146

1

3

 
10  Skogheim Bosted

under 146

1

2

 
11  Klevgaardenes skolehus Skolehus

under 146

1

6

 
12  Sliperkalhagen (plads) Husmandsplads

under 147

1

6

 
14  Sliper (gaard) Gaard

148

1

6

 
15  Sliper (gaard) Gaard

148

3

5

 
16  Sliperkalhagen (gaard) Gaard

148

4

3

 
17  Sliper (gaard) Gaard

149

1

9

 
18  Sliper (gaard) Gaard

149

2

6

 

Sum

 

     

96

 
             
             
Første kolonne inneholder lenker til manntallslistene til den enkelte gard, ved å klikke i cellen åpnes nettsiden hvor registreringen finnes.