1900-telling for 1634 Opdal

Tilbake til Nyere tid

 

     Brukets navn

   G.nr.

    B.nr.

 

Antall beboere

  1  Liabø

141

1

Gaardbruger S

13

  2  Ytre Liabø 

141

under 141/1

Husmand m j Jordbrugsarbeider

4

  3  Sletten 

141

under 141/1

Husmand m j Skomager

10

  4  Slipersæter 

142

1

Gaardbruger S

9

  5  Nyhus 

143

1

Gaardbruger S

10

  6  Klæthammer 

144

1

Gårdmandsenke S

4

  7  Klæthammer 

144

2

Gaardbruger og stolmager S

8

  8  Emang 

145

1

Gaardbruger S

7

  9  Stekren 

146

1

Gaardbruger S

5

  10  Sliper 

147

1

Gaardbruger S

8

  11  Sliperkalvhagen 

147

under 147/1 

Husmand m j Jordbrugsarbeider

6

  12  Sliper

148

1

Gaardbr. og Skyds = Stationsholder

5

  13  Kalvhagen

148

under 148/1 

Husmandsenke m j

4

  14  Sliper (Negaarden)

148

3

Gaardbruger S

5

  15  Sliper 

149

1

Gaardbruger S

12

  16  Sliper (Østgaarden)

149

2

Gaardbruger S

9

  17  Detli

150

1

Gaardbruger S

11

  18  Detlirønning

under 150

 

husmann m j søn møller ved kornmølle

6

 

Sum

 

     

136

             
             
  Første kolonne inneholder lenker til manntallslistene til den enkelte gard, ved å klikke i cellen åpnes nettsiden hvor registreringen finnes.