1865-telling for 1634 Opdal

Tilbake til Nyere tid

           
   Brukets navn  

   G.nr.

Antall beboere

1  Liabøe Ytre*  

149
150

Husmand m Jord

5

2  Liabøslettet*   Husmand med Jord 

8

3  Liabøe   Gaardbr Selveier

9

4  Liabøe*   Husmand med Jord 

3

5  Slipersæther  

151

Gaardbr Selveier

9

6  Slipersæther*   Husmand uten Jord 

5

7  Slipersæther*   Husmand uten Jord 

2

8  Nyhuus  

152

Gaardbr Selveier

11

9  Klethammer   

153

Gaardbr Selveier

11

10  Klethammer    Husmand med Jord 

3

11  Emang  

154

Gaardbr Selveier

9

12  Emang   Husmand med Jord 

6

13  Stigeren  

155

Gaardbr Selveier

6

14  Sliper utesto

156

Gaardbr Selveier

9

15  Sliper  

157

Gaardbr Selveier

11

16  Øversliper  

158

Gaardbr Selveier

11

17  Sliper*   Husmand med Jord 

7

18  Sliper*   Husm uden Jord, har Understøttelse

4

19  Detlie  

159

Gaardbr Selveier

11

20  Detliøien   Husmand med Jord

5

21  Detlirønningen   Husmand med Jord

5

Sum      

150

           
Første kolonne inneholder lenker til manntallslistene til den enkelte gard, ved å klikke i cellen åpnes nettsiden hvor registreringen finnes. Som det går frem av listen var Grensen ikke lenger en del av Oppdal på dette tidspunktet.