1801-telling for 1634 Opdahl

Tilbake til Nyere tid

           
   Brukets navn  

   G.nr.

  

Antall beboere

1  Grendsen Bonde og gaard

707

 

4

2  Liabøe Ytre Bonde og gaardbrug

708

 

 

3  Liabøe Bonde og gaardbrug

709

 

6

4  Slipersæter Bonde og gaardbrug samt kloker til anexet

710

 

4

5  Slipersæter Husmand uden jord

 

 

3

6  Nyhuus Bonde og gaardbruger

711

 

8

7  Klethammer  Bonde og gaardbrug

712

 

7

8  Emangen Bonde og gaardbrug

713

 

7

9  Emangen Huusmand med jord

 

 

4

10  Stegeren Bonde og gaardbrug

714

 

10

11  Stegeren Huusmand med jord

 

 

3

12  Sliper Bonde og gaardbrug

715

 

8

13  Sliper Bonde og gaardbruger

716

 

6

14  Sliper Huusmand uten jord    

1

15  Sliper Huusmand med jord

 

 

8

16  Øversliper Bonde og gaardbruger

717

 

8

17  Øversliper Huusmand med jord og landeværn

718

 

6

18  Detlie Bonde og gaardbrug

720

 

9

19  Detlie Huusmand med jord    

3

20  Detlie Huusmand med jord

 

 

3

21  Detlie Huusmand med jord

 

 

5

Sum

       

113

 

  

Første kolonne inneholder lenker til manntallslistene til den enkelte gard, ved å klikke i cellenåpnes nettsiden hvor registreringen finnes. Som det går frem av listen var Grensen en del av Oppdal på dette tidspunktet.