1875-telling for 1634 Opdal

Tilbake til Nyere tid

Fra folketellingen 1875      
         
   Brukets navn

G.nr.

 

Antall beboere

1

 Liabø

149a, 149b, 150

Gaardbruger og selveier

12

2

 Liabø Ytre

149a, 149b, 150

Husmand med jord

5

3

 Sletten 

149a, 149b, 150

Husmand med jord

4

4

 Braaten

149a, 149b, 150

Husmand

8

5

 Slipersæter 

151

Gaardbruger og selveier

11

6

 Klemmen

151

Husmand uten jord

2

7

 Hauan

151

Husmand uten jord

6

8

 Nyhuus 

152

Gaardbruger og selveier

13

9

 Klæthammer 

153a

 

ubeboet

10

 Klæthammer (Aunstuen)

153a 154c

Husmand med jord

3

11

 Klæthammer 

153b

Gaardbruger og selveier

14

12

 Emang 

154a

Gaard med forpagter

7

13

 Emang 

154b

 

ubeboet

14

 Stegeren 

155

Gaardbruger og selveier

8

15

 Sliper 

156

Gaardbruger og selveier

16

16

 Sliper

157

Gaardbruger og selveier

10

17

 Sliper 

158

Gaardbruger og selveier

10

18

 Detli

159

Gaardbruger og selveier

16

19

 Detliøyen

159

Husmand med jord og rokkemager

3

20

 Detlirønningen

159

Husmand med jord og tøømermand

4

Sum    

152

Første tallkolonne inneholder lenker til manntallslistene til den enkelte gard, ved å klikke i cellen  åpnes nettsiden hvor
registreringen finnes.