1815-telling for 1634 Opdahl

Tilbake til Nyere tid

 

 Brukets navn  

   G.nr.

B.nr.

Antall beboere

1  Grendsen G.mnd

707

 

6

2  Grendsen H.mnd

 

 

3

3  Liabø Yttre ikke notert

708

 

ubeboet

4  Liabø G.mnd

709

 

8

5  Slipersæter G.mnd

710

 

9

6  Nyehuus G.mnd

711

 

9

7  Klæthammer  G.mnd enke

712

 

7

8  Emang G.mnd

713

 

10

9  Emang H.mnd    

8

10  Emang H.mnd

 

 

5

11  Emang H.mnd

 

 

4

12  Stigeren G.mnd

714

 

10

13  Stigeren H.mnd enke

 

 

3

14  Slipper Eier ikke notert

715

 

ubeboet

15  Slipper G.mnd

716

 

11

16  Slipper Samme som 718

717

 

ubeboet

17  Slipper G.mnd

718

 

10

18  Detlien G.mnd

719

 

 

19  Detlien H.mnd

 

 

18

Sum

       

121

 
Første kolonne inneholder lenker til manntallslistene til den enkelte gard, ved å klikke i cellen åpnes nettsiden hvor
registreringen finnes. Som det går frem av listen var Grensen fremdeles en del av Oppdal på dette tidspunktet.