1701-telling for 1634 Opdahl

Tilbake til Nyere tid

Brukets navn

G.nr.

B.nr.

Manntall

Født eller har bodd

1701

K

M

I alt

1  Grendsen

707

3

1

3

4

2  Liabøe Ytre

708

1

3

1

4

3  Liabøe

709

2

2

4

6

4  Slipersæter

710

3

1

3

4

5  Nyhuus

711

1

2

2

4

6  Klethammer

712

2

2

2

7  Emangen

713

1

1

2

3

8  Stegeren

714

2

3

3

6

9  Sliper utesto

715

5

4

7

11

10  Sliper ustesto

716

1

2

2

4

11  Øversliper

717-718

3

3

4

7

14  Detlie

720

4

5

3

8

Sum

28

27

36

63

Folketellingen fra 1701 er egentlig et manntall da bare menn ble registrert. Ivar Hoel har registrert de som er født på gården eller har bodd der. Ut fra dette er det foretatt en beregning av hvem som sannsynligvis har oppholdt seg der i 1701 (de tre siste kolonnene). Beregningene gir nok for lave befolkningstall (kvinneandelen må ha vært høyere) men kan brukes som utgangspunkt for kunnskap om befolkningsutviklingen fra 1701 frem til i dag. Som det går frem av listen var Grensen en del av Oppdal på dette tidspunktet.