Trollheimen i fugleperspektiv

Tilbake til Geologi

Bildet er tatt rett over Kråkvasstind. Langs dalranden kan vi skimte fra høyre (dyrket mark som lyse områder): Sæter, Nyhus og Klettthammer (midt i bildet).Det større området lengre mot venstre er Slipergardene. På andre siden av fjellkammen, lengst til venstre i bildet ser vi Vindalsgardene fremst i Storlidalen (innover til venstre). Elven midt i bildet er Svorunda, foran den har vi fra høyre dalsøkkene Grytdalen, Roksdalen og delvis skjult under skydotter; Starten på Svorunddalen med Svorundtjønna. Mellom Grytdalen og Roksdalsen ligger Roksdalskammen (1590moh) til venstre for Roksdalen, Svorundfjellet (1647 moh). Helt til venstre i kanten av bildet skimter vi Gjerdhøa (1560 moh), videre under skyformasjonen Sæthøa (1414 moh). På andre siden av dalen, parti av Dovrefjell. (Foto: Harald Sæther)